Newyddion
Cartref > Newyddion > Cynnwys
Sut mae Ffrwythau tun yn cael ei brosesu
- Jun 06, 2018 -

Y brif broses dechnolegol o brosesu ffrwythau tun yw: dewis deunydd crai → esgyrn → canning → gwaredu, selio → sterileiddio, oeri → archwilio cadwraeth gwres → pecynnu

◆ Detholiad o ddeunydd crai: Dylai fod gan ddeunyddiau crai ffrwythau a llysiau werth maethol da, ansawdd synhwyraidd, ffresni, dim plâu a chlefydau, dim anaf mecanyddol, ond hefyd mae ganddynt gyfnod hir o gyflenwad, cyfran uchel o rannau bwytadwy, y rhain yw'r cyffredinol gofynion ar gyfer defnyddio deunyddiau crai ffrwythau a llysiau ar gyfer prosesu bwyd cyffredinol.

◆ Pretreatment: Mae'r broses esgusodi ar gyfer deunyddiau crai ffrwythau a llysiau canning yn cynnwys didoli, golchi, plicio, gwisgo, gwisgo, a rinsio deunyddiau crai.

◆ Canning: caiff dulliau canning eu rhannu mewn caniau artiffisial a chaniau mecanyddol. Defnyddir canning artiffisial yn bennaf ar gyfer cig a dofednod, cynhyrchion dyfrol, ffrwythau a llysiau a deunyddiau swmp eraill. Oherwydd y gwahaniaeth mawr mewn deunyddiau crai, mae angen dewis y caniau pan fyddant yn tun, a'u cyfateb yn iawn, a'u trefnu yn ôl y gofynion. Defnyddir canning mecanyddol yn gyffredinol ar gyfer canning cynnyrch gronynnog, pod-fel, hylif neu lled-hylif, megis cig cinio, gwahanol jamiau, sudd ffrwythau, ac ati. Mae gan y dull nodweddion canning cyflym, unffurf a hylendid.

◆ Eithriad: Mae nwy gwresogi yn helpu i atal twf ac atgynhyrchu bacteria a gwartheg aerobig, ac mae'n fuddiol i gadw cydrannau lliw, arogl, blas a maetholion bwyd. Mae'r dulliau nwy gwag yn bennaf yn cynnwys gwresogi gwres, gwactod gwactod, ac yn gwisgo stêm. .

◆ Selio: Dylai gwahanol gynwysyddion gael eu selio gan wahanol ddulliau. Gall selio y metel gyfeirio at y broses o dorri'r can ac ymyl crwn y can yn y peiriant selio i alluogi'r corff gallu a gallu'r capiau gael eu rholio at ei gilydd i ffurfio cylchdr dwbl gorgyffwrdd. Mae'r potel gwydr rolio-selio wedi'i selio gan ddull sêl crimio, ac mae'n dibynnu ar weithred pennawd y peiriant selio, y plât isaf a'r rholer. Mae gan y potel gwydr cylchdroi dri i chwe edafedd edau, ac mae gan y cap nifer cyfatebol o gregiau cap. Pan fydd y cap wedi'i selio, mae'r claw cap a phen y llinell edau yn cael eu halinio a'u tynhau.

◆ Lledaenu: mae yna lawer o ddulliau o sterileiddio tun, fel sterileiddio gwres, sterileiddio fflam, sterileiddio ymbelydredd a sterileiddio pwysau uchel, ac mae'r defnydd mwyaf a ddefnyddir yn dal i sterileiddio gwres. Ymhlith y dulliau sterileiddio cyffredin mae sterileiddio pwysedd uchel sefydlog, sterileiddio atmosfferol rhynglyd, a sterileiddio atmosffer parhaus.

◆ Oeri: Pan gaiff caniau bach eu pasteureiddio, gellir eu hoeri'n uniongyrchol gan bwysau arferol. Fodd bynnag, pan gaiff caniau â diamedr o fwy na 102 mm eu sterileiddio ar dymheredd o 116 gradd Celsius neu fwy, a chaiff caniau â diamedr o lai na 102 mm eu sterileiddio ar dymheredd o 121 gradd ◆ Celsius neu fwy, mae angen iddynt yn cael ei oeri gan oeri wrth gefn.